استریل لوازم دندانپزشکی

Sterilephoto

مراحل کلی استریلیزاسیون به شرح زیر میباشد

.مجموع مراحلی است که به وسیله آن تمام سلول های زنده و ویروس ها ازروی یک شی زدوده میشود

جمع اوری وسایل آلوده

جمع اوری وسایل آلوده
شستشوی اولیه لوازم 
  • شستشوی دستی
  • شستشوی با دستگاه اولتراسونیک
 
a031a4e5
unnamed

آماده سازی برای اتوکلاو

خشک کردن و چک کردن صحیح لوازم
بسته بندی  لوازم شسته شده

بسته بندی لوازم شسته شده با دستگاه مخصوص انجام شده ومهرو موم میشود وپک های بسته شده تا زمان استفاده استریل باقی میمانند .

اتوکلاو کلاس B

استریل لوازم به وسیله دستگاه اتوکلاو
محافظت از لوازم استریل شده

این نوع از دستگاه می تواند انواع اینسترومنت های پک شده و نشده جامد مواد نساجی و وسایل سوراخ دار را استریل نماید که  پس از تغییر رنگ دادن ، پكها استریل می باشند

Medical autoclave for sterilising surgical and other instruments