دندانپزشکی زیبایی

Slide 1
مراحل طراحی لبخند
1 - برای آنالیز لبخند یک عکس با کیفیت با نمایش دندانها نیاز است

این عکس باید تمام رخ و با تعداد پیکسل بالا باشد

Slide 2
مراحل طراحی لبخند
2- با استفاده از نقاط مرجع چیدمان ایدآل توسط نرم افزار پیشنهاد می شود

نقاط مورد استفاده گوشه چشم و گوشه بینی و گوشه لب هستند

Slide 3
مراحل طراحی لبخند
3- نتیجه نهایی برآورد خوبی از نتیجه درمان خواهد بود

با این نتایج می توان برای ادامه درمان یا انتخاب نوع درمان نتیجه گیری کرد گرچه باید مد نظر داشت که این روش صرفا یک تخمین است

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow