مراقبت ها بعد ورود به مطب

پس از قربالگری و اطمینان از عدم وجود علایم شما به داخل مطب هدایت می شوید در این مرحله پوشش کفش – پوشش دست و دهانشویه به شما داده خواهد شد

بررسی علایم در حین ورود به مطب

دستیاران با سنجش دمای پیشانی و سطح اکسیژن خون در صورت ابتلا شما را آگاه خواهند کرد و وقت شما به زمانی مناسب تعویق خواهد افتاد

بررسی علایم قبل از حضور در مطب

دستیاران ما روز قبل ار حظور شما با شما تماس گرفته و در صورتی که علایم کرونا داشته باشید به شما کمک می کنند تا وقت خود را تا بعد از گذشت دوره کرونا به تعویق بیندازید